Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel

Volledig compleet exemplaar, softcover. Met vier afbeeldingen, waarbij twee naar onuitgegeven teekeningen van Rembradt

Auteur: E.F. Kossmann Druk: 1 Uitgeverij: Martinus Nijhoff 's-Gravenhage

Bekijk en of bestel dit product

Niederlandische Schauspieler und Niederlandisches Schauspiel im 17. und 18. Jahthundert in Deutschland

Softcover. Compleet onbeschadigd exemplaar, inclusief de facsimile.

Auteur: Herbert Junkers Druk: 1 Uitgeverij: Martinus Nijhoff [Den] Haag

Bekijk en of bestel dit product

Geproduceerd door Markei.nl